Zaměstnanci:
 
ŘEDITELKA ŠKOLY  :                             Mgr. Ivana Huttová
ZÁSTUPKYNĚ ŠKOLY:                          Bc. Jarmila Haspalová
HOSPODÁŘKA ŠKOLY:                         Bc. Michaela Rozvodová
UČITEL:                                                   Radomír Pavlík
UČITELKY:                                              Lenka Svobodová, Lenka Pourová, Renata Veverková, Jana Skořepová, Mgr. Helena Spudilová,                                                                                                                Dis. Veronika Mráčková, Kateřina Vejražková                        
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:               Eva Turková,  Jana Škorpilová, Lydia Falko, Veronika Šmejkalová
Theme: Overlay by Kaira