Pravidla pro vstup do mateřské školy- hygienická opatření

V areálu školy jsme bez roušek , rodiče roušku dle nařízení mít musí. Prosíme , nevstupujte do tříd, pokud to není nezbytně nutné.  Do mateřské školy mohou pouze děti bez rýmy a kašle, teploty. Předávejte děti před vstupem do třídy, použijte desinfekci u vstupů.

V případě výskytu příznaků onemocnění u dítěte (teplota, kašel), budeme okamžitě volat rodičům, aby si své dítě ze školky vyzvedli.  Prosíme, abyste přišli v takovém případě co nejdříve. V případě chronického onemocnění, včetně alergií, je nutné předložit potvrzení praktického nebo odborného lékaře, potvrzující tuto skutečnost.

Děkujeme za pochopení.

Theme: Overlay by Kaira