Kroužky

Kroužky v Mateřské škole Květnice v prvním pololetí probíhat NEBUDOU, z důvodu nejisté situace okolo hygienických a jiných opatření kvůli Covid 19. Děkujeme za pochopení a doufáme, že tato situace nebude přetrvávat v dalším pololetí.

Theme: Overlay by Kaira