ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY VŽDY DO 7.00 HODIN RÁNO PRO NÁSLEDUJÍCÍ DEN na e-mailovou adresu:

hospodarka@mskvetnice.cz

PLATBY:

PLATBA ŠKOLNÉHO:

Výše školného pro nově otevřenou MŠ je na školní rok 2020/21 stanovena na 1300,-Kč. Tuto částku zasílejte na číslo účtu:

 294992067/0300   ČSOB  MŠ KVĚTNICE, variabilní číslo je registrační číslo z přihlášky

Splatnost plateb je vždy do 15-tého daného měsíce. Děti budou mít přidělen vlastní variabilní symbol a tím je registrační číslo , které jste obdrželi při zápisu a je na rozhodnutí o přijetí.

PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEPLATÍ!!!!!!!

PLATBA STRAVNÉHO:

Výše stravného je pro rok 2020/21 stanovena na 900,-Kč za celodenní stravu s pitným režimem, splatnost je do 15-tého daného měsíce.

 294992841/0300   ČSOB    MĚ KVĚTNICE JÍDELNA , variabilní symbol je také registrační číslo dítěte

PLATBA DO FONDU RODIČŮ PRO ŠKOLNÍ AKCE A VÝTVARNÉ POTŘEBY:

294992892/0300   MŠ KVĚTNICE FOND,  do poznámky napsat jméno dítěte

Theme: Overlay by Kaira