Povinnost spojená s COVID 19

 Vstup rodičů a ostatních dospělých osob mimo personál povolen jen se zakrytým nosem a ústy. Toto nařízení vychází ze současného nařízení vlády ČR. 

Děkujeme všem za vstřícnost a pochopení.

Vedení MŠ Květnice.

Theme: Overlay by Kaira